Z znanjem do boljšega zdravja

Raziskava o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA) 2020/2021

26. 01. 2021
Pandemska izčrpanost je naraven in pričakovan odziv na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Definirana je tudi kot pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo različna čustva, izkušnje in stališča. Pandemska izčrpanost ogroža uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe virusa SARS-CoV-2.

 

Namen raziskave: Raziskava bo dala vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji COVID-19 v Sloveniji. Z raziskavo želimo prepoznati in obravnavati vpliv pandemije, uvedenih ukrepov ter priporočil in odločitev, ki jih sprejema vlada, na vaše življenje. V raziskavi zbrani podatki bodo zagotavljali ključne informacije za strokovnjake in odločevalce o pandemski izčrpanosti splošne populacije in bodo služili kot podlaga za ukrepanje.

Mednarodna primerljivost rezultatov: Raziskavo izvajajo tudi druge evropske države. Ker se uporablja metodologija Svetovne zdravstvene organizacije, bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Izvedba raziskave: Raziskavo o vplivu pandemije na življenje izvajamo na dva načina:

  • presečno-pregledna anketna raziskava v 2 ponovitvah,
  • raziskava v obliki panelnega spletnega vprašalnika v 12 ponovitvah.

Vodja raziskave: Ada Hočevar Grom, dr. med. spec.

 

1. Presečno pregledna nacionalna anketna raziskava o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA) 2021

Presečno-pregledna anketna raziskava se bo izvedla v dveh ponovitvah (januarja 2021 in aprila 2021) na enako temo z istim vprašalnikom.

Vzorec raziskave: K sodelovanju v anketni raziskavi smo povabili 8.000 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Izbrane osebe so bile v vzorec izbrane po verjetnostni metodi, zato jih ne moremo nadomestiti z drugimi osebami. Osebe izbrane v vzorec po pošti prejmejo vabilo k sodelovanju v raziskavi.

Način izvedbe raziskave: Osebe izbrane v vzorec lahko vprašalnik izpolnijo na spletu, lahko pa izpolnijo vprašalnik na papirju in ga vrnejo po pošti.

Dostop do spletne ankete: Spletni vprašalnik je dostopen na povezavi https://anketa.nijz.si/PANDA2. Osebe izbrane v vzorec prejmejo v vabilu geslo za dostop do spletnega vprašalnika.

Informacije o izvedbi raziskave: Za morebitna vprašanja v zvezi z raziskavo smo na voljo na telefonski številki 041 392 464 (vsak delovni dan med 8. in 15. uro) in e-naslovu raziskave@nijz.si.

Zaupnost zbranih podatkov:

  • Vsi podatki, zbrani s to raziskavo, bodo popolnoma zaupni in skrbno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 67/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679). Uporabljali se bodo izključno v statistične namene (objavljeni bodo le v obliki skupnih, združenih podatkov in ne v obliki individualnih rezultatov) v skladu z Zakonom o državni statistiki Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) in Letnim programom statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 171/2020).
  • NIJZ varovanju osebnih podatkov namenja posebno pozornost in upošteva vso veljavno zakonodajo na tem področju. Objavljeni bodo le skupni rezultati (združeni podatki) v obliki tabel in grafikonom. Posamezne osebe iz takega prikaza ni mogoče prepoznati.
  • Vsak vprašalnik ima naključno izbrano številko, ki je koda posameznika. Dostop do povezave med kodo in podatki ima le nekaj pooblaščenih oseb, ki raziskavo vodijo in so tudi pravno odgovorne za varovanje podatkov. Po zaključku zbiranja podatkov bodo podatki o identiteti vseh sodelujočih uničeni. Vsa morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko naslovite na vop@nijz.si.

 

2. Panelna spletna raziskava o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA) 2020/2021

Raziskava v obliki spletnega vprašalnika poteka v dvanajstih ponovitvah (ponovitve enkrat na dva tedna) s pričetkom 4. 12. 2020. Raziskavo v imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) izvaja Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana, podatki pa so analizirani na NIJZ.

V spletno raziskavo, ki poteka prek Medianinega spletnega panela, so vsaka dva tedna vabljeni izbrani člani panela. V vsakem valu spletne raziskave sodeluje približno 1000 odraslih oseb, starih od 18 do vključno 74 let, ki so vključene v Medianin spletni panel. Izsledke panelne spletne raziskave si lahko ogledate na naslednji povezavi.