Z znanjem do boljšega zdravja

Raziskava o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA) 2020/2021

26. 01. 2021
Za nami je že leto in pol pandemije covida-19 in ukrepov za preprečevanje in omejevanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Mesec za mesecem so v veljavi različni previdnostni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje bolezni kot so nošenje maske v javnosti, vzdrževanje fizične razdalje, šolanje na domu, izogibanje javnim dogodkom itd., ki so porušili naš občutek nadzora in normalnosti. Leto dni po pandemiji se zato lahko pojavijo znaki pandemske izčrpanosti.

Pandemska izčrpanost je naraven in pričakovan odziv na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Definirana je tudi kot pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo različna čustva, izkušnje in stališča. Pandemska izčrpanost ogroža uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe virusa SARS-CoV-2.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje od decembra 2020 izvajamo raziskavo o vplivu pandemije na različna področja življenja prebivalcev Slovenije, ki smo jo poimenovali SI-PANDA. Rezultati raziskave pomagajo oceniti pandemsko izčrpanost ljudi.

Namen raziskave: Raziskava daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji COVID-19 v Sloveniji. Z raziskavo želimo prepoznati in obravnavati vpliv pandemije, uvedenih ukrepov ter priporočil in odločitev, ki jih sprejema vlada, na vaše življenje. V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije za strokovnjake in odločevalce o pandemski izčrpanosti splošne populacije in drugih vplivih pandemije covida-19 na življenje ljudi.

Mednarodna primerljivost rezultatov: Podobne raziskave izvajajo tudi druge evropske države. Ker se uporablja metodologija Svetovne zdravstvene organizacije, bodo nekateri podatki tudi mednarodno primerljivi.

Izvedba raziskave: Raziskavo o vplivu pandemije na življenje izvajamo v obliki spletne raziskave v 19 ponovitvah. Prvih dvanajst ponovitev se je izvajalo enkrat na dva tedna, naslednjih devet valov raziskave pa se izvaja enkrat na mesec. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) je v imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje izvajal Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana, drugi del raziskave izvaja Valicon. Podatki so analizirani na NIJZ.

V spletno raziskavo so vabljeni izbrani člani panela. V vsakem valu spletne raziskave sodeluje vzorec približno 1000 odraslih oseb, starih od 18 do vključno 74 let.

Izsledke spletnih raziskav si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Vodja raziskave: Ada Hočevar Grom, dr. med. spec.