Publikacije

Kratki vodnik - Nove psihoaktivne snovi

Ta kratki vodnik je del večje zbirke vodnikov z naslovom Zdravstveni in družbeni odzivi na problematiko drog: evropski vodnik 2021. Vsak kratki vodnik vsebuje pregled vidikov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju oziroma izvajanju zdravstvenih in družbenih odzivov na posebno problematiko drog ter oceno razpoložljivih ukrepov in njihove učinkovitosti. Pri tem se upoštevajo tudi posledice za politiko in prakso.

Kratki vodnik - Nemedicinska uporaba zdravil

Ta kratki vodnik je del večje zbirke vodnikov z naslovom Zdravstveni in družbeni odzivi na problematiko drog: evropski vodnik 2021. Vsak kratki vodnik vsebuje pregled vidikov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju oziroma izvajanju zdravstvenih in družbenih odzivov na posebno problematiko drog ter oceno razpoložljivih ukrepov in njihove učinkovitosti. Pri tem se upoštevajo tudi posledice za politiko in prakso.

Kratki vodnik - Konoplja

Ta kratki vodnik je del večje zbirke vodnikov z naslovom Zdravstveni in družbeni odzivi na problematiko drog: evropski vodnik 2021. Vsak kratki vodnik vsebuje pregled vidikov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju oziroma izvajanju zdravstvenih in družbenih odzivov na posebno problematiko drog ter oceno razpoložljivih ukrepov in njihove učinkovitosti. Pri tem se upoštevajo tudi posledice za politiko in prakso.

Zbornik aktivnosti NIJZ za leto 2021 na področju staranja

Pred vami je sedmi Zbornik, v katerem so zbrana poročila vseh regijskih aktivnosti in srečanj na področju aktivnega in zdravega staranja OE NIJZ za leto 2021. Posebno pozornost smo v letu 2021 namenili neenakostim v zdravju in soočanju starejših z epidemijo COVID-19.

Gremo se špilat

Igre za zabavo na prostem

Umrljivost v gorenjski regiji v obdobju od 2010 do 2019

Umrljivost je posreden kazalnik splošnega zdravstvenega stanja v družbi. V analizi je prikazano dogajanje med letoma 2010 in 2019 na področju umrljivosti na Gorenjskem. Predstavljeni so ključni kazalniki umrljivosti za celotno Gorenjsko regijo in posamezne upravne enote v primerjavi z nacionalnim povprečjem. Osnovni vir podatkov je bila statistična zbirka podatkov o umrlih, ki jo upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, za preračune umrljivosti pa so uporabljeni podatki Statističnega urada RS o številu prebivalcev Republike Slovenije za opazovana leta na dan 1.7.

Kako lahko starši pomagajo mladostnikom v stiski

Mladostniki v času epidemije lahko doživljajo stisko na več področjih in zaradi raznolikih vzrokov. Najpogosteje jih obremenjujejo šolske obveznosti ter ponovna vrnitev v šolske klopi, tudi zmanjšan stik z vrstniki je pustil svoj pečat.
Pomemben dejavnik, ki je mladim v pomoč pri spoprijemanju s stresom, so podporni medosebni odnosi. Pri tem smo na nekatere vidike lahko pozorni tudi starši in z nekaj posluha pripomoremo k izboljšanju njihovega počutja. Na vseh področjih nam bo v veliko pomoč uglašenost na potrebe in želje mladostnika ter odkrit in sprejemajoč pogovor.

Slabemu počutju sem kos

10 idej kako lahko mladosznik sam skrbi za dobro počutje