Publikacije

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. september 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. september 2019.

Na poti k celostni obravnavi pacientov z bolečino v hrbtu

Projekt z delovnim naslovom Bolečina v hrbtu se je začel oktobra 2017 z namenom izboljšanja zdravstvene obravnave ljudi z bolečinami v hrbtu in posledičnega zmanjšanja zdravstvenih, psihosocialnih in finančnih posledic bremena, ki ga prinaša pojavljanje bolečine v hrbtu, predvsem v delovno aktivni populaciji.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. avgust 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. avgust 2019.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. julij 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. julij 2019.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. junij 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. junij 2019.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. maj 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. maj 2019.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. april 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. april 2019.

Javnozdravstveni pristopi, namenjeni romski etnični skupnosti v Sloveniji

Namen strokovne monografije je na osnovi razpoložljivih dokazov pojasniti vzroke za zdravstveno stanje Romov, prikazati aktualne kazalnike zdravja ter predstaviti izbrane primere aktivnosti namenjenih izboljšanju zdravja Romov, ki so se izvajale od leta 2016. V strokovni monografiji želimo predvsem izpostaviti aktivnosti, ki so bile uspešno izvedene v zadnjem času oziroma obdobju od 2016-2018 s ciljem izboljšanja zdravstvenega stanja Romov.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. marec 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. marec 2019.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. februar 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. februar 2019.