Publikacije

Elektronske cigarete – podrobnejše informacije za zdravstvene delavce

Gradivo je namenjeno zdravstvenim delavcem, ki želijo podrobnejše verodostojne informacije in podatke o elektronskih cigaretah. Namenjeno je vsem zdravstvenim delavcem, saj se vsi lahko srečajo s podrobnejšimi vprašanji o elektronskih cigaretah, še posebno pa je namenjeno tistim zdravstvenim delavcem, ki so tovrstnim vprašanjem in potrebi po svetovanju bolj izpostavljeni, torej tistim, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja.

Vas pacienti sprašujejo o elektronskih cigaretah? Elektronske cigarete – ključne informacije za zdravstvene delavce

V gradivu so navedene ključne verodostojne informacije in podatki o elektronskih cigaretah. Gradivo je namenjeno zdravstvenim delavcem, ki bodo lahko informacije in podatke iz gradiva uporabili ob poizvedbah svojih pacientov in jim svetovali v skladu z dokazi.

Public health approaches for the Roma ethnic community in Slovenia

The purpose of the present publication is to explain the causes for the health status of Roma people based on the available evidence, to present health indicators, to present selected cases of activities intended to improve the health of Roma people that have been implemented since 2016, and to make recommendations for improving the health status of Roma people.

Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja v Sloveniji

Znanstvena monografija prikazuje stališča, prepričanja, znanje, različne prakse in svetovanje glede EC med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja. Temelji na prvi raziskavi v Sloveniji iz tega področja, ki smo jo izvedli v letih 2018/19.

Smernice za psihološko prvo pomoč v primeru samomorilne ogroženosti

Večino samomorov lahko preprečimo, vseh žal ne. Mnogo oseb, ki so samomorilne, si namreč ne želi umreti. Preprosto ne želijo ali ne zmorejo več živeti z bolečino. Odkrit pogovor o samomorilnih mislih in občutkih lahko reši življenje.

Z ustreznim pristopom lahko tudi vi nudite pomoč osebi, ki je samomorilna, in na ta način celo rešite življenje.

Smernice za psihološko prvo pomoč v primeru depresije

Diagnozo depresije lahko postavijo le za to usposobljeni strokovnjaki. Vendar je pomembno, da ob opažanju sprememb v razpoloženju, osebnosti, vedenju, energiji in navadah bližnje osebe (npr. pri vaših prijateljih, sodelavcih itd.) pomislite na to, da je depresija eden izmed možnih razlogov za te spremembe.

O depresiji je dobro vedeti vsaj toliko, da lahko prepoznamo njene znake in simptome, ter tako nudimo pomoč nekomu, ki se z njo sooča.

Smernice za psihološko prvo pomoč v primeru paničnega napada

Smernice so oblikovane in prilagojene za splošno javnost in so namenjene posameznikom v različnih skupnostih (npr. v družini, lokalna skupnost itd.). Namen smernic je, da bi posameznike opremili z osnovnimi informacijami za nudenje prve psihološke pomoči osebi, ki ima napad panike. Vloga posameznika, ki nudi prvo psihološko pomoč, je pomagati osebi, dokler ni deležna ustrezne strokovne pomoči ali duševna stiska mine.

DELOVANJE PATRONAŽNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA SLOVENIJE v letih 2014 do 2019

Analiza zaposlenih in delovanja patronažne zdravstvene dejavnosti nudi uporabne informacije za spremljanje in načrtovanje sistema patronažnega zdravstvenega varstva. Naš osnovni namen je patronažni stroki posredovati najnovejše, relevantne ugotovitve, kajti uspešno in kakovostno delovanje dejavnosti lahko temelji le na realnih podatkih. Patronažno stroko moramo soočiti z informacijo o neenaki in nepravični dostopnosti prebivalcev do patronažnih storitev.

Priporočila za izvajanje prehranske oskrbe v DSO

Pred vami so prva slovenska priporočila za organizirano prehransko oskrbo starejših. Priporočila s tem zapolnjujejo vrzel na tem strokovnem področju. Nastajala so v želji, da na enem mestu predstavimo ključna strokovna izhodišča, ki jih zaposleni na področju prehranske oskrbe starejših potrebujejo pri svojem delu.

Zdravstveni statistični letopis 2018

Zdravstveni statistični letopis Slovenije za leto 2018 obsega izčrpen pregled zdravstvenih statističnih podatkov in informacij temelječih na uveljavljenih podatkovnih zbirkah in poročevalskih sistemih v zdravstvu. Zdravstvene statistične podatke zbirajo in posredujejo izvajalci zdravstvenega varstva, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izobraževalne ustanove s področja zdravstva. Podatke o prebivalstvu nam je posredoval Statistični urad RS.