Publikacije

Zdrava poza septembrski namig 2012

Preberite in ugotovite, kako z zdravim spancem do zdravega življenja.

Zdrava poza oktobrski namig 2012

Medsebojni odnosi na delovnem mestu.

Zdrava poza marčevski namig 2013

Premagajte spomladansko utrujenost.

Stroškovna učinkovitost izobraževanja splošnih zdravnikov za zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za samomor

Umrljivost in prezgodnja umrljivost zaradi samomora je že nekaj let najvišja v zdravstvenih regijah Celje in Ravne.

46. days of preventive medicine

46. dnevi preventivne medicine

Mednarodna konferenca v Nišu, Republika Srbija (2012) - "46. DANI PREVENTIVNE MEDICINE". Christos Oikonomidis str. 177

Izgorevanje

V današnjem hitrem tempu življenja je stres stalnica, saj se z njim srečujemo vsak dan. Kdo od nas vsaj občasno nima občutkov izčrpanosti, preobremenjenosti, pomanjkanja časa zase, pritiska zahtev na delovnem mestu ali doma? Problem nastane takrat, ko je stresnih situacij preveč, ko so preveč zgoščene, premočne ali predolgo trajajo. V tem primeru lahko stres vodi v izgorevanje ali celo v depresijo in anksioznost.

Depresija

Zloženka o depresiji.

V stiski iz stiske

Zloženka o samomoru, depresiji, stiski, oblikah pomoči in o Slovenskem združenju za preprečevanje samomora.

Zdrav življenjski slog srednješolcev - duševno zdravje

Priročnik za učitelje za delo z učenci na temo zdravega življenjskega sloga.

Izboljševanje duševnega zdravja v šoli

Namen programa Promocija duševnega zdravja v šoli je, da bi učitelji učencem posredovali informacije, znanja, stališča, veščine, strategije … za izboljšanje njihovega duševnega zdravja. Priročnik je teoretično ter praktično zasnovan (z izdelanimi pripravami za učitelje in delovnimi listi za učence).