Publikacije

Najstniki in alkohol - kaj menijo starši v Pomurju

Raziskava odnosa staršev do najstniškega uživanja alkohola je bila izvedena v sklopu magistrskega študija iz področja raziskav na področju zdravja (javno zdravje) na Univerzi v Lancastru (Anglija), na oddelku za raziskave na področju zdravja, pod mentorstvom dr. Amande Bingley in dr. Marka Limmerja.

Ali vem, pri čem sem s svojim ...? žepna izdaja

Ali vem, pri čem sem s svojim ...?

Ali vem, pri čem sem s svojim ...? Žepna knjižica za posameznika, ki želi opustiti tvegano pitje alkohola.

Ali vem, pri čem sem s svojim ...?

Ali vem, pri čem sem s svojim ...?

Knjižica za zdravnike in druge zdravstvene strokovnjake, za pomoč pri opuščanju tveganega pitja alkohola.

O pitju alkohola. Priročnik za zdravnike družinske medicine.

O pitju alkohola. Priročnik za zdravnike družinske medicine. 

Kam po pomoč v stiski?

Kam se obrniti, ko se znajdemo  stiski?
 

46. days of preventive medicine

46. dnevi preventivne medicine

Mednarodna konferenca v Nišu, Republika Srbija (2012) - "46. DANI PREVENTIVNE MEDICINE". Christos Oikonomidis str. 177

Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji

Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji

Statistični urad RS in Nacionalni inštitut za javno zdravje sta pripravila publikacijo z naslovom Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji. V publikaciji je predstavljen izbor dosegljivih podatkov s področja zdravja in zdravstvenega varstva tako v Sloveniji kot v nekaterih drugih evropskih državah.

Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije - trendi raziskav CINDI 2001-2004-2008

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v publikaciji predstavil gibanje dejavnikov tveganja in nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni med odraslimi v Sloveniji v obdobju od leta 2001 do 2008. Predstavljeni so trendi kazalnikov na področju prehrane, telesne dejavnosti, stresa, kajenja, pitja alkohola, ustnega zdravja, debelosti, sladkorne bolezni, povišanega krvnega tlaka, srčno-žilnih bolezni, pljučnih bolezni ter kostno-mišičnih težav.

Alkohol v Sloveniji – trendi in zdravstvene posledice škodljivega pitja ter predlogi ukrepov

Knjiga Alkohol v Sloveniji – trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko na enem mestu pregledno poda informacije o tem, kako sta se razvijali evropska in slovenska alkoholna politika, kakšno breme predstavljata v Sloveniji tvegana in škodljiva raba alkohola med odraslimi in med mladostniki ter kakšen je odnos ključnih akterjev do alkoholne politike.