Publikacije

Mladi in alkohol

Učitelji se nemalokrat znajdejo v stiski, ko ne vejo, na kakšen način se lahko odzovejo, ko vendar vejo, da v družini obstajajo težave zaradi čezmernega pitja alkoholnih pijač.

Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola v Sloveniji 2011–2012

Publikacija, ki je pred vami, je statističen pregled ključnih rezultatov raziskave Anketa o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog, ki smo jo na Inštitutu za varovanje zdravja (sedaj NIJZ) izvedli v letih 2011 in 2012.

Ekonomske posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola v Sloveniji

V poročilu smo ovrednotili ekonomske posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola za Slovenijo za leto 2011. Upoštevali smo stroške zdravstvene blagajne, delni strošek delodajalcev, potencialno izgubljena leta življenja in prikazali stroške prometnih nesreč.

Rezultati potrjujejo, da je tvegano in škodljivo pitje alkohola eden od največjih javnozdravstvenih problemov v Sloveniji.

Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja. Desetletje CINDI raziskav v Sloveniji.

Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja. Desetletje CINDI raziskav v Sloveniji

Znanstvena monografija, ki je pred nami, nam daje pomemben vpogled v desetletno dinamiko na področju vedenjskega sloga, povezanega z zdravjem pri prebivalcih Slovenije. Daje nam informacijo o velikosti problema ter trendih nezdravega vedenjskega sloga in tveganih vedenj med odraslim prebivalstvom glede na demografske, socialno-ekonomske in geografske značilnosti.

Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola v Sloveniji 2011 - 2012: Metodologija raziskave in izbrani statistični podatki

Publikacija je statističen pregled ključnih rezultatov raziskave Anketa o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog, ki je bila v letih 2011 - 2012 izvedena na Inštitutu za varovanje zdravja RS. Namenjena je vsem, ki se ukvarjajo s področjem zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi.

Za najboljši začetek

Zloženka o posledicah uživanja alkohola med nosečnostjo.

Za naju brez alkohola, prosim!

Plakat o posledicah uživanja alkohola med nosečnostjo.

Tudi malo alkohola je lahko preveč

Zloženka o škodljivih učinkih alkohola

Kam po informacije in pomoč, kadar se soočimo z drogo

Informacije o virih pomoči ob soočenju z drogo v Savinjski regiji.

Skupaj skozi življenje

Zbornik ob 15. obletnici Lokalne akcijske skupine Celje za preprečevanje zasvojenosti