Publikacije

Sporočilo v steklenici

Knjižica o tveganem pitju alkohola.

Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola: Slovenija, 2015

S pregledom podatkov o porabi alkohola, umrljivosti in hospitalizacij zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov v Sloveniji v letu 2015 smo želeli dobiti vpogled v problematiko ter ugotoviti morebitna odstopanja v primerjavi s podatki iz prejšnjih let.

Program integrirane preventive - priročnik

Pilotno testiranje integriranih procesov vključevanja in obravnav ciljne populacije v okviru projekta Skupaj za zdravje.

Alkoholna politika v Sloveniji: Priložnosti za zmanjševanje škode in stroškov

Publikacija ALKOHOLNA POLITIKA V SLOVENIJI – priložnosti za zmanjševanje ško-de in stroškov je nastala z namenom, da bi vse, ki odločajo v procesu oblikovanja alkoholne politike v naši državi, opremili z verodostojnimi informacijami in podatki 
o obsegu problema alkohola v Sloveniji in o tem, kateri ukrepi alkoholne politike so dokazano učinkoviti. Publikacija je namenjena vsem tistim, ki soustvarjajo politiko na področju alkohola v različnih resorjih tako na ravni države kot na ravni lokalne 

RARHA- labeling policy brief

Access to adequate information on the characteristics of alcoholic beverages and about the risks in-volved in alcohol consumption was recognized as an important consumer right. An urgent need was identifi ed to mandate health-relevant information on alcoholic beverage packages to enable in-formed consumer choice and to support public health bodies’ in-formation-giving activities.

RARHA - policy brief

This policy brief is based on the view that it is a responsibility for governments to provide informa-tion on alcohol related risks and to correct misconceptions that may contribute to ill-advised choices.

RARHA - Good practice principles for low risk drinking guidelines

The present publication synthesizes work done in the EU co-funded Joint Action on Reducing Alcohol related Harm (RARHA) to identify good practice principles for the use of low risk drinking guidelines as a public health tool. The current guidelines in European countries show considerable variation in the quantity of alcohol consumption considered low-risk. Work was carried out in RARHA to shed light on the factors behind the divergence and explore whether some degree of consensus could be achieved.

Delavnice in individualna svetovanja v centru za krepitev  zdravja

Pridružite se aktivnim in uživajte v zdravju (zloženka)

Centri za krepitev zdravja delujejo v zdravstvenih domovih po Sloveniji in so namenjeni osebam od 19. leta starosti dalje.
V zloženki najdete informacije o delavnicah in individualnih svetovanjih, ki se jih lahko v skolpu Centrov za krepitev zdravja udeležite.

Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola: Slovenija, 2014

S pregledom podatkov o porabi alkohola, umrljivosti in hospitalizacij zaradi ANPV2 v letu 2014 smo želeli dobiti vpogled v problematiko ter ugotoviti morebitna odstopanja v primerjavi s podatki iz prejšnjih let.

Alkohol? Starši lahko vplivamo!

Mnogi starši se bojijo, da bodo njihovi otroci poizkusili drogo. Toda ob tem nemalokrat pozabijo, da je tudi alkohol droga, ki je mnogo bolj razširjena, kot so tako imenovane nedovoljene droge (na primer marihuana, heroin). Mlademu človeku lahko povzroči ravno toliko problemov kot nedovoljene droge.

Staršem je na voljo priročnik Alkohol? Starši lahko vplivamo!, ki je dosegljiv s klikom na spodnjo sliko.