Publikacije

Zdrava poza oktobrski namig 2011

Stres. Stres v službi, stres doma, stres povsod. Kako se ga znebiti?

46. days of preventive medicine

46. dnevi preventivne medicine

Mednarodna konferenca v Nišu, Republika Srbija (2012) - "46. DANI PREVENTIVNE MEDICINE". Christos Oikonomidis str. 177

Sedeč življenjski slog, sladkorna bolezen tipa 2 in telesna dejavnost

Knjižica opisuje negativne vplive sedečega življenjskega sloga na zdravje ljudi, poleg tega je opisana tudi telesna dejavnost, ki je priporočena za osebe, ki imajo sedeč življenjski slog, osebe s tveganjem za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 in osebe s sladkorno boleznijo tipa 2. 

Telesne vaje za starejše odrasle

V knjižici so zbrane vaje za gibljivost, vaje za moč in vaje za ravnotežje, ki se lahko izvajajo tudi doma. Vsaka posamezna vaja je opremljena z opisom izvedbe in fotografijo.

V gibanju tudi v starosti

Knjižica opisuje koristi in prednosti redne telesne dejavnosti pri starejših odraslih, zajema tudi priporočila o količini in vrsti telesne dejavnosti, ki naj bi jo izvajali starejši odrasli, navaja primer tedenskega načrta telesne dejavnosti ter nasvete, kako začeti s telesno dejavnostjo, kako preprečiti poškodbe ter kako je s telesno dejavnostjo v primeru bolezni.

Telesno dejavni vsak dan

V knjižici so navedene pozitivne koristi telesne dejavnosti ter priporočila o količini in vrsti telesne dejavnosti za odrasle. Opisane so tudi posamezne vrste telesne dejavnosti ter nasveti, kako lahko telesno dejavnost vključimo v naš vsakdan tako doma kot v službi ali na poti v službo.

Telesne vaje

V knjižici so zbrane vaje za krepitev mišic in vaje za raztezanje ter sproščanje mišic, ki se lahko izvajajo doma, nekatere pa tudi na delovnem mestu. Vsaka posamezna vaja je opremljena z opisom izvedbe in fotografijo.

Minuta za gibanje v razredu

V knjižici so zbrane gibalne vaje za koncentracijo, za izražanje čustev, za motivacijo in krepitev skupinskega dela ter za raztezanje, ki jih lahko učitelj izvaja v razredu. Pri vsaki vaji je navedeno za katero starost otrok je primerna, v kako veliki skupini se izvaja, kakšni pripomočki so potrebni, podrobno je opisan potek vaje, vsaka vaja je opremljena tudi s fotografijo.

Zdrav življenjski slog srednješolcev

Priročnik vsebuje ključne informacije o zdravju mladostnikov ter stanju na področju prehrane in gibanja pri mladih, fizioloških in psiholoških osnovah delovanja človekovega telesa, ki so pomembne za prehrano in telesno dejavnost, priporočilih za prehrano in telesno dejavnost mladostnika ter mladostnika športnika, problematiki telesne teže in motenj hranjenja ter možnih pristopih za poučevanje teh vsebin v srednji šoli.