Publikacije

Pridružite se aktivnim in uživajte v zdravju (knjižica)

Vključite se v brezplačne delavnice in individualna svetovanja za krepitev zdravja. Pridite v Center za krepitev zdravja v vaš zdravstveni dom.

Delavnice in individualna svetovanja v centru za krepitev  zdravja

Pridružite se aktivnim in uživajte v zdravju (zloženka)

Centri za krepitev zdravja delujejo v zdravstvenih domovih po Sloveniji in so namenjeni osebam od 19. leta starosti dalje.
V zloženki najdete informacije o delavnicah in individualnih svetovanjih, ki se jih lahko v skolpu Centrov za krepitev zdravja udeležite.

The SWITCH Campaign Guide and Toolbox

Practical advice for campaigns to promote a switch from car-based travel to active modes of travel

Srčni utrip - ritem zdravja

Pred vami je igrica Srčni utrip - ritem zdravja. kjer se otroci preko igre naučijo skrbi za svoje srce preko gibanja. Za igrico potrebujete igralno površino, navodila, igralne kartice (pdf), igralno kocko in figurice.
Veliko zabave!

Igranje za znanje - priročnik za izvajanje rekreativnih odmorov v vrtcih in osnovnih šolah

Priročnik, ki ga pravkar prebirate, je namenjen prav vam, ki se ukvarjate z otroki - pa naj bo to doma, v šoli, v vrtcu ali drugje. Želimo si, da ga uporabljate. Ko nimate prave ideje za zaposlitev otrok, sezite po njem, izberite igro in jim ponudite koristno zabavo v obliki telesne dejavnosti. Hvaležni vam ne bodo le otroci, temveč tudi »njihova telesa«, saj ta v obdobju bujne rasti in razvoja potrebujejo še posebej veliko gibanja. In kaj je lepše kot to, da gibanje dosežemo z igro, kjer se otroci sprostijo, veselijo in družijo s sovrstniki.

Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja. Desetletje CINDI raziskav v Sloveniji.

Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja. Desetletje CINDI raziskav v Sloveniji

Znanstvena monografija, ki je pred nami, nam daje pomemben vpogled v desetletno dinamiko na področju vedenjskega sloga, povezanega z zdravjem pri prebivalcih Slovenije. Daje nam informacijo o velikosti problema ter trendih nezdravega vedenjskega sloga in tveganih vedenj med odraslim prebivalstvom glede na demografske, socialno-ekonomske in geografske značilnosti.

Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije. Trendi v raziskavah CINDI 2001 - 2004 - 2008

Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije. Trendi v raziskavah CINDI 2001 - 2004 - 2008

Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije. Trendi v raziskavah CINDI 2001 - 2004 - 2008, analiza.

Gibanje - telesno dejavni vsak dan

Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je telesna dejavnost kakršnokoli telesno gibanje, ki ga ustvarijo skeletne mišice in katerega posledica je poraba energije nad ravnjo mirovanja. Šport in telesno vadbo  razumemo kot posebno vrst telesne dejavnosti, pri čemer se šport nanaša na organizirano in načrtovano vadbo, vključuje pa tudi določeno obliko tekmovanja, medtem ko je telesna vadba namenjena izboljšanju telesne pripravljenosti in zdravja.

Kolesarjenje od otroških nog naprej

Brošura obravnava kolesarsko mobilnost predšolskih otrok in šolarjev. V primeru, da vas zanimajo aktivno-sti za druge cilje skupine (odrasli, upokojenci), oziro-ma vas zanima področje zdrave prehrane, vas vljudno vabimo, da obiščete uradno spletno stran projekta na naslednji povezavi.

Z gibanjem do zdravja - prostor za vpis datuma preizkusa hoje

Z gibanjem do zdravja - prostor za vpis datuma preizkusa hoje

Z gibanjem do zdravja - prostor za vpis datuma preizkusa hoje