Publikacije

Alkohol? Starši lahko vplivamo!

Mnogi starši se bojijo, da bodo njihovi otroci poizkusili drogo. Toda ob tem nemalokrat pozabijo, da je tudi alkohol droga, ki je mnogo bolj razširjena, kot so tako imenovane nedovoljene droge (na primer marihuana, heroin). Mlademu človeku lahko povzroči ravno toliko problemov kot nedovoljene droge.

Staršem je na voljo priročnik Alkohol? Starši lahko vplivamo!, ki je dosegljiv s klikom na spodnjo sliko.

Mladi in alkohol

Učitelji se nemalokrat znajdejo v stiski, ko ne vejo, na kakšen način se lahko odzovejo, ko vendar vejo, da v družini obstajajo težave zaradi čezmernega pitja alkoholnih pijač.

Zdravje skozi umetnost

Priročnik, ki je pred vami, je nastal z namenom, da bi predvsem pedagoškim delavcem (pa tudi vsem drugim, ki delajo z otroki in mladostniki) nudil smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih vsebinah tudi s pomočjo različnih umetniških vsebin oz. umetniških del. Umetnost je del našega življenja in nas spremlja v vseh življenjskih obdobjih. Umetniška dela oz.

Igranje za znanje - priročnik za izvajanje rekreativnih odmorov v vrtcih in osnovnih šolah

Priročnik, ki ga pravkar prebirate, je namenjen prav vam, ki se ukvarjate z otroki - pa naj bo to doma, v šoli, v vrtcu ali drugje. Želimo si, da ga uporabljate. Ko nimate prave ideje za zaposlitev otrok, sezite po njem, izberite igro in jim ponudite koristno zabavo v obliki telesne dejavnosti. Hvaležni vam ne bodo le otroci, temveč tudi »njihova telesa«, saj ta v obdobju bujne rasti in razvoja potrebujejo še posebej veliko gibanja. In kaj je lepše kot to, da gibanje dosežemo z igro, kjer se otroci sprostijo, veselijo in družijo s sovrstniki.