Publikacije

Okužba s HIV v Sloveniji

Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra 2019

Četrtletno poročilo o SPO za obdobje 1. julij 2015 – 30. september 2015

V obdobju od 1. julija do 30. septembra 2015 je bilo na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. št. 69/95) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih 261 primerov spolno prenesenih okužb (SPO), od tega 146 pri moških in 115 pri  ženskah.

Četrtletno poročilo o SPO za obdobje 1. januar 2015 – 31. marec 2015

V obdobju  od 1.  januarja  do  31.  marca 2015  je bilo na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih  (Ur. l. št. 69/95)  Nacionalnemu inštitutu  za  javno zdravje prijavljenih  238  primerov spolno prenesenih  okužb  (SPO),  od tega  108  pri moških in  130  pri ženskah.

Četrtletno poročilo o SPO za obdobje 1. oktober – 31. december 2014

V obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2014 je bilo na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. št. 69/95)  Nacionalnemu inštitutu  za  javno zdravje  prijavljenih  312  primerov  spolno prenesenih okužb (SPO), po 156 primerov pri moških in pri ženskah.

Četrtletno poročilo o okužbah s HIV za obdobje 1. oktober – 31. december 2014

Na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih (1) smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prejeli šest prijav novih diagnoz okužbe s HIV, ki so bile prepoznane v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2014. 

Četrtletno poročilo o okužbah s HIV za obdobje 1. julij – 30. september 2014

Na osnovi Zakona  o nalezljivih boleznih  (1)  smo na  Nacionalnem inštitutu za javno zdravje(NIJZ) prejeli osem prijav novih diagnoz okužbe s HIV, ki so bile prepoznane v obdobju od 1. julija do 30. septembra 2014.

Četrtletno poročilo o okužbah s HIV za obdobje 1. april – 30. junij 2014

Na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih (1) smo na  Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prejeli pet prijav novih diagnoz okužbe s HIV, ki so bile prepoznane v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2014.

Četrtletno poročilo o okužbah s HIV za obdobje 1. januar – 31. marec 2014

Na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih (1) smo na  Nacionalnem inštitutu za javno zdravje prejeli 11 prijav novih diagnoz okužbe s HIV, ki sobile prepoznane v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2014. 

Letno poročilo o okužbah s hiv 2013

V letu 2013 je bilo prepoznanih 44 primerov okužbe  s HIV (21,4/1.000.000 prebivalcev). To je en primer manj kot v letu 2012 in 20 večkot v letu 2004. To je v primerjavi z večino držav Evropske Unije (EU) relativno nizka prijavna incidenca, saj je bila v letu 2012 povprečna prijavna incidenca okužbe s HIV v 28 državah EU/EEA58 na milijon prebivalcev in so o nižji prijavni incidenci okužbe s HIV kot Slovenija poročale samo štiri države v EU. 

Letno poročilo o okužbah s hiv 2012

V letu 2012 je bilo prepoznanih 45 primerov okužbe s HIV (21,9/1.000.000 prebivalcev). To je  deset  manj kot v letu 2011 in 31  več kot  v letu 2003.  Povečano število diagnoz po letu 2003 je predvsem posledica porasta primerov med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. V letu 2012 in v  obdobju  zadnjih  desetih let  je bilo med njimi največ novih diag noz okužbe  s HIV  med starimi  30 do 39 let.