Publikacije

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. oktober 2015

Objavljamo poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. oktober 2015. Poročilo vsebuje analizo in prikaz stanja na področju čakalnih dob v Republiki Sloveniji, za seznam zdravstvenih storitev, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, in za katere morajo izvajalci zdravstvenih storitev mesečno poročati na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prav tako objavljamo tudi preliminarno poročilo na naslednji povezavi.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. september 2015

Objavljamo poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. september 2015. Poročilo vsebuje analizo in prikaz stanja na področju čakalnih dob v Republiki Sloveniji, za seznam zdravstvenih storitev, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, in za katere morajo izvajalci zdravstvenih storitev mesečno poročati na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prav tako objavljamo tudi preliminarno poročilo na naslednji povezavi.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. avgust 2015

Objavljamo poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. avgust 2015. Poročilo vsebuje analizo in prikaz stanja na področju čakalnih dob v Republiki Sloveniji, za seznam zdravstvenih storitev, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, in za katere morajo izvajalci zdravstvenih storitev mesečno poročati na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prav tako objavljamo tudi preliminarno poročilo na naslednji povezavi.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. julij 2015

Objavljamo poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. julij 2015. Poročilo vsebuje analizo in prikaz stanja na področju čakalnih dob v Republiki Sloveniji, za seznam zdravstvenih storitev, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, in za katere morajo izvajalci zdravstvenih storitev mesečno poročati na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prav tako objavljamo tudi preliminarno poročilo na naslednji povezavi.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. junij 2015

Objavljamo poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. junij 2015. Poročilo vsebuje analizo in prikaz stanja na področju čakalnih dob v Republiki Sloveniji, za seznam zdravstvenih storitev, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, in za katere morajo izvajalci zdravstvenih storitev mesečno poročati na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prav tako objavljamo tudi preliminarno poročilo na naslednji povezavi.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. maj 2015

Objavljamo poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. maj 2015. Poročilo vsebuje analizo in prikaz stanja na področju čakalnih dob v Republiki Sloveniji, za seznam zdravstvenih storitev, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, in za katere morajo izvajalci zdravstvenih storitev mesečno poročati na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prav tako objavljamo tudi preliminarno poročilo na naslednji povezavi.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. april 2015

Objavljamo poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. april 2015. Poročilo vsebuje analizo in prikaz stanja na področju čakalnih dob v Republiki Sloveniji, za seznam zdravstvenih storitev, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, in za katere morajo izvajalci zdravstvenih storitev mesečno poročati na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prav tako objavljamo tudi preliminarno poročilo na naslednji povezavi.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. marec 2015

Objavljamo poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. marec 2015. Poročilo vsebuje analizo in prikaz stanja na področju čakalnih dob v Republiki Sloveniji, za seznam zdravstvenih storitev, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, in za katere morajo izvajalci zdravstvenih storitev mesečno poročati na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prav tako objavljamo tudi preliminarno poročilo na naslednji povezavi.

Letno poročilo o spremljanju čakalnih dob (stanje na dan 1. februar 2015) in primerjava čakalnih dob v obdobju 2010 - 2015

Objavljamo poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. februar 2015. Poročilo vsebuje analizo in prikaz stanja na področju čakalnih dob v Republiki Sloveniji, za vse specialistične ambulante in druge zdravstvene storitve, za katere morajo izvajalci zdravstvenih storitev voditi čakalne sezname.

Na tej povezavi objavljamo tudi prilogo k poročilu, ki vsebuje celoten statističen pregled stanja vseh specialističnih ambulant in drugih zdravstvenih storitev.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. februar 2015

Objavljamo poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. april 2014. Poročilo vsebuje analizo in prikaz stanja na področju čakalnih dob v Republiki Sloveniji, za seznam zdravstvenih storitev, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, in za katere morajo izvajalci zdravstvenih storitev mesečno poročati na Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Prav tako objavljamo tudi preliminarno poročilo na naslednji povezavi.