Publikacije

Alkohol v Sloveniji

Knjiga Alkohol v Sloveniji: trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko ponuja na enem mestu zbran obširen prikaz stanja na področju alkohola v Sloveniji.

Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjšanje neenakosti v zdravju

Publikacija je v prvi vrsti namenjena različnim profilom strokovnjakov, ki delujejo na področju javnega zdravja, pa tudi strokovnjakom različnih drugih medicinskih specialnosti, strokovnjakom drugih strok, političnim odločevalcem in strokovnjakom v različnih vladnih sektorjih.

Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji (povzetek publikacije)

Publikacija, ki je pred vami, je povzetek obsežne monografije Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji, ki smo jo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izdali lansko leto. Izdelek je nastal z namenom, da bi vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki, vsem, ki soustvarjajo boljše pogoje za duševno zdravje otrok in mladostnikov in vsem, ki jih to področje iz kakršnega koli razloga zanima, na enem mestu in v zelo strnjeni obliki ponudili verodostojne informacije in podatke o stanju na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. 

Okužba s HIV v Sloveniji

Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra 2019

Ožji nabor kazalnikov za spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji

Stalno spremljanje kazalnikov o osebah z velikim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 ter o bolnikih s sladkorno boleznijo, predstavlja osnovo za spremljanje učinkovitosti ukrepanja in napredka pri izvajanju in uresničevanju ciljev Nacionalnega programa obvladovanja sladkorne bolezni in za načrtovanje nadaljnjega ukrepanja.

Uporaba industrijske konoplje v živilih in tveganje za zdravje

Dopolnjeno zaključno poročilo o realizaciji predloženega programa dela na CRP raziskovalnem projektu (V3-1637) » Uporaba industrijske konoplje v živilih in tveganje za zdravje«
 

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018

Izšla je e-publikacija  Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018, ki prinaša vpogled v stanje na področju zdravja in z zdravjem povezanimi vedenji, med slovenskimi 11-, 13-, 15- in 17-letniki. Gre za izsledke mednarodne raziskave, ki se izvaja vsake 4 leta zdaj že v 49 državah.

Lokalne akcijske skupine na področju preprečevanja zasvojenosti

S pričujočo analizo smo želeli preveriti trenutno delovanje LAS v Sloveniji ter oblikovati priporočila in predloge za nadaljnje ukrepe na tem področju. Uvodoma smo želeli oceniti obseg delovanja LAS v Sloveniji in pridobiti vpogled v zaznavanje problematike zasvojenosti v lokalni skupnosti in potrebe po delovanju koordinativnih teles.

Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji v letu 2018

Spremljanje porabe zdravil je eno izmed pomembnih področij javnega zdravja ter prispeva k odgovornejšemu predpisovanju in uporabi zdravil ter pripomore pri načrtovanju in spremljanju sistema zdravstvenega varstva.