Publikacije

Strokovne podlage za posodobitev programa preventivnega zdravstvenega varstva nosečnic, otročnic, novorojenčkov in dojenčkov na domu ter podlage za nadaljnji razvoj preventivnih programov za zmanjševanje neenakosti v zdravju

Danes ni več nobenega dvoma, da se temelji dolgoročnega zdravja posameznika pričnejo oblikovati že pred rojstvom in se nadgrajujejo v najzgodnejših letih življenja. Zato so kakovostni, na dokazih podprti programi promocije ter varovanja zdravja nosečnic, otrok in mladostnikov, ki so v največji možni meri prilagojeni potrebam uporabnic in uporabnikov, izjemnega pomena za krepitev zdravja populacije ter zmanjševanje neenakosti v zdravju v družbi na sploh

Strokovne podlage za nadgradnjo skupinske vzgoje za zdravje za bodoče starše in predlog skupinske vzgoje za zdravje za starše otrok do enega leta

Poročilo je osredotočeno na programa za skupinsko vzgojo za zdravje za bodoče starše in starše otrok do enega leta. Vzgojo za zdravje izvajajo zdravstveni strokovnjaki iz primarnega zdravstvenega varstva v okviru zdravstvene mreže in je sestavni del širše dejavnosti promocije zdravja in preventivnih dejavnosti. Usmerjena je tako v krepitev zdravja celotne populacije kot tudi v zmanjševanje neenakosti v zdravju pri otrocih in mladostnikih ter starših.

Preventivni program za otroke in mladostnike – prepoznava in obravnava čezmerne hranjenosti in debelosti

Debelost in zapleti debelosti pri otrocih in mladostnikih predstavljajo enega najpomembnejših javnozdravstvenih problemov Republike Slovenije. Ker sta tako debelost, kot tudi zapleti le te izrazito več vzročno pogojeni je nujno, da to upoštevamo pri načrtovanju metod za opredelitev posameznikov, ki so zdravstveno ogroženi in načrtovanju ukrepov za zdravljenje.

Poročilo o usklajevanju rezultatov projekta v strokovni in splošni javnosti

Aktivnosti in rezultati delovnega sklopa 1 so bili redno predstavljeni tako strokovni kot tudi splošni javnosti ter drugim ključnim deležnikom na različnih srečanjih, posvetih in sestankih. Rezultati projekta so bili diseminirani tudi preko tiskanih promocijskih gradiv in projektnega spletnega portala (www.skupajzazdravje.si).

Poročilo o izvedbi pilotov v urbanem okolju

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 v sodelovanju z Norveškim inštitutom za javno zdravje v sklopu projekta »Skupaj za zdravje« v letu 2015 izvajal pilotna testiranja prenovljenih preventivnih in zdravstveno vzgojnih programov.

Poročilo o izvedbi pilotov v ruralnem okolju

V sklopu prenove preventivnega programa  za  otroke in mladostnike  smo s  pilotnim  testiranjem preverjali poenoten  način izvedbe preventivnih patronažnih obiskov novorojenčkov in dojenčkov v  Sloveniji,  posodobljene  strokovne vsebine obiskov s poudarkom na duševnem zdravju otročnic, podpori dojenju in varnosti doma. Izvajali smo stopnjevano intervencijo v primeru odkritja ranljivejših otročnic in novorojenčkov.

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016

Preveč soli škodi

Zloženka Preveč soli škodi, kako zmanjšati uživanje in drugi koristni nasveti.

Katalog kazalnikov preventivnega programa za otroke in mladostnike

Nabor  kazalnikov preventivnega  programa za  otroke  in  mladostnike naj bi omogočal celovit in  hiter pregled  nad  izvajanjem  preventivnega  programa  za  otroke  in  mladostnike,  hkrati  pa  naj  bi  odseval ugotovitve o zdravju in zdravstvenem stanju otrok ob preventivnih pregledih in s tem posredno kazal na učinkovitost programa.