Publikacije

Mesečno poročilo za stanje na dan 1. 10. 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. oktober 2020.

Mesečno poročilo za stanje na dan 1. 9. 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. september 2020.

Mesečno poročilo za stanje na dan 1. 8. 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. avgust 2020.

Poročilo stanja v času epidemije Covid – 19 v obdobju od 16. 3. 2020 do 1.6.2020

Objavljamo poročilo stanja v času epidemije Covid – 19 v obdobju od 16. 3. 2020 do 1.6.2020

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. marec 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. marec 2020.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. februar 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. februar 2020.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. januar 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. januar 2020.
Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2019 v angleškem jeziku

Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2019 v angleškem jeziku

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev pripravil Nacionalno poročilo 2019 o stanju na področju drog v RS. Poročilo zajema podatke za leto 2018 in je pripravljeno v angleškem jeziku.

Padci starejših odraslih - naraščajoči problem javnega zdravja

Publikacija je nastala v času, ko smo priča pospešenemu staranju prebivalstva, zaradi česar je pomembno, da politični odločevalci, načrtovalci intervencij, zdravstveni delavci in raziskovalci poznajo informacije o epidemiološki sliki padcev starejših odraslih in možnostih za njihovo preprečevanje.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. december 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. december 2019.