Živeti z aterosklerozo - Priročnik za bolnike s koronarno boleznijo in drugimi oblikami ateroskleroze

V knjižici, namenjeni bolnikom z aterosklerozo, najdemo odgovore na nekaj najpogostejših vprašanj o bolezni, njenih vzrokih in posledicah, načinih prepoznavanja ter strategijah za njeno obvladovanje - kaj lahko storimo zase in kako nam lahko zdravstveno osebje pri tem pomaga. Ob splošnih informacijah o aterosklerozi in priporočilih glede zdravega življenjskega sloga, prehrane, telesne vadbe in duševnega zdravja bomo našli še nasvete, kako živeti z boleznijo in kdaj poiskati zdravniško pomoč. Prav tako bomo izvedeli, kje vse v okviru sistema zdravstvenega varstva poteka preprečevanje bolezni srca in žilja ter kako pomembno vlogo imajo pri tem izobraževalne ustanove, delovne organizacije, lokalne skupnosti, združenja bolnikov in druge nevladne organizacije v domačem okolju slehernega posameznika.