Zdravstveni statistični letopis 2001

Zdravstveni statistični letopis Slovenije izdajamo v celoti dvojezično v slovenščini in angleščini na CD-ju.

Vsem ustanovam in organizacijam, ki zbirajo in posredujejo zdravstvene statistične podatke se zahvaljujemo za njihov prispevek k popolnejšemu Zdravstvenemu statističnemu letopisu. Vse bralce in uporabnike Zdravstvenega statističnega letopisa pa vabimo k posredovanju predlogov, ki nam bodo omogočili izboljšati našo publikacijo.


Pripravili
Material prepared by

Legenda
Joint legend

Vsebina / Contents

1.PREBIVALSTVO
POPULATION
2.

VITALNA STATISTIKA
VITAL STATISTICS

3.

SPREMLJANJE GIBANJA NALEZLJIVIH BOLEZNI
SURVEILLANCE OF COMMUNICABLE DISEASES

4.

ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO VARSTVO PRIMARNE RAVNI
OUT PATIENT HEALTH CARE AT PRIMARY LEVEL

5.

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK
WOMEN'S HEALTH CARE

6.

ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK V STAROSTI 0-6 LET
HEALTH CARE SERVICES FOR CHILDREN AGED 0-6 YEARS

7.

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE
HEALTH SERVICES FOR SCHOOLCHILDREN AND YOUTH

8.

DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE
GENERAL MEDICINE

9.

POLIVALENTNA PATRONAŽNA DEJAVNOST
COMMUNITY NURSING AND HOME CARE

10.

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA DELAVCEV
MONITORING OF HEALTH STATUS OF EMPLOYEES

11.ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
DENTAL SERVICES
12.

AMBULANTNO SPECIALISTIČNA DEJAVNOST
OUT-PATIENT SPECIALIST SERVICES

13.

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST
HOSPITAL SERVICES

13A.

BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ZARADI BOLEZNI
HOSPITAL TREATMENT OF DISEASES

13B.

BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ZARADI POŠKODB IN ZASTRUPITEV
HOSPITAL SERVICES GIVEN FOR INJURIES AND POISONINGS

14.

REHABILITACIJA
REHABILITATION SERVICES

15.LABORATORIJSKA DEJAVNOST
LABORATORY SERVICES
16.

LEKARNIŠKA DEJAVNOST
PHARMACY SERVICES

17.

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
ORGANIZATION OF HEALTH CARE SERVICES

18.

ZDRAVSTVENE ŠOLE
HEALTH SCHOOLS

19.ZDRAVSTVENO VARSTVO UPORABNIKOV PREPOVEDANIH DROG
HEALTH CARE OF ILLICIT DRUG USERS
20.

ZDRAVSTVENA VZGOJA
HEALTH EDUCATION