Publikacije

Priporočila za urejeno spanje - delovni list: Labirint

Za urejeno spanje je značilno, da spimo vsak dan ob približno istem času s ponavljajočim se številom ur kakovostnega spanja (dovolj dolgo, neprekinjeno in dovolj globoko spanje).

Zakaj je spanje pomembno?

Urejeno spanje (vsak dan ob približno istem času s ponavljajočim se številom ur kakovostnega spanja) je osnovna človekova potreba. Za kakovostno spanje potrebuješ zadostno dolžino neprekinjenega in dovolj globokega spanja. Urejeno spanje je povezano z boljšo kakovostjo življenja v vseh starostnih obdobjih.

10 priporočil za zdravo spanje odraslih

Za odrasle je priporočenih vsaj 7 ur spanja. Manj kot 6 ur spanja lahko negativno vpliva na zdravje, počutje, učinkovito delo in kakovost življenja.

Priporočila za dobro spanje - šolarji in mladostniki

Mladostniki se pogosto soočate s pomanjkanjem spanja, saj je za vas pogosto značilno, da odhajate k počitku pozno, zaradi obveznosti (predvsem šolskih) pa vstajate zgodaj. K temu izdatno prispeva tudi druženje, zaradi katerega mnogi odhajate pozno v posteljo, zlasti med vikendi.

Ocena potreb po vključitvi vsebin s področja varovanja duševnega zdravja v vzgojno-izobraževalne procese: metodološki dokument

Z namenom, da bi se lahko zagotovilo primerne vsebine s področja varovanja duševnega zdravja na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema in na področju strokovnega izpopolnjevanja, smo pripravili metodološki dokument s predstavitvijo osnovnega raziskovalnega ogrodja za celostni pregled obstoječih vsebin v vzgojno-izobraževalnih procesih in za odkrivanje vrzeli, ki bi jih bilo potrebno in pomembno nasloviti in zapolniti.

Zdravstveni statistični letopis 2020

Zdravstveni statistični letopis Slovenije za leto 2020 obsega izčrpen pregled zdravstvenih statističnih podatkov in informacij temelječih na uveljavljenih podatkovnih zbirkah in poročevalskih sistemih v zdravstvu. Zdravstvene statistične podatke zbirajo in posredujejo izvajalci zdravstvenega varstva, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izobraževalne ustanove s področja zdravstva. Podatke o prebivalstvu nam je posredoval Statistični urad RS.
Smernice za telesno dejavnost in sedeče vedenje

Smernice za telesno dejavnost in sedeče vedenje

Smernice Svetovne zdravstvene organizacije za telesno dejavnost in sedeče vedenje zagotavljajo z dokazi podprta priporočila za javno zdravje za otroke, mladostnike, odrasle in starejše odrasle glede količine telesne dejavnosti (pogostnost, intenzivnost in trajanje), ki je potrebna za zagotavljanje pomembnih (znatnih in dodatnih) koristi za zdravje in zmanjšanje zdravstvenih tveganj.

Slovenski povzetek Nacionalnega poročila s področja prepovedanih drog 2021

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev pripravil Nacionalno poročilo 2021 o stanju na področju prepovedanih drog v RS. Poročilo je bilo pripravljeno v angleškem jeziku in zajema podatke za leto 2020.

Zdaj je na voljo tudi slovenski povzetek.

Zdravje v Sloveniji 2020

Na plakatu so prikazani pomembni podatki o zdravju v Sloveniji 2020.