Zdravje v Sloveniji

Publikacija Zdravje v Sloveniji nudi kratek pregled vsebin, ki se nanašajo na različne vidike zdravja populacije v Sloveniji in mednarodne primerjave. Glavno vodilo publikacije so jasni in jedrnati prikazi informacij, predstavljeni predvsem s pomočjo grafičnih prikazov, vizualizacij ter infografik. Prikazi so dopolnjeni s kratkimi vsebinski poudarki, ki omogočajo jasno interpretacijo in boljše razumevanje predstavljenih vsebin.