Zdravje skozi umetnost

Priročnik, ki je pred vami, je nastal z namenom, da bi predvsem pedagoškim delavcem (pa tudi vsem drugim, ki delajo z otroki in mladostniki) nudil smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih vsebinah tudi s pomočjo različnih umetniških vsebin oz. umetniških del. Umetnost je del našega življenja in nas spremlja v vseh življenjskih obdobjih. Umetniška dela oz. vsebine so lahko dobro izhodišče in koristen pripomoček za pogovore o različnih življenjskih in zdravstvenih vsebinah, in lahko pomagajo otroku in mladostniku pri psihosocialnem in kognitivnem razvoju.