Zaščita otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili – pregled stanja v letu 2016

V pričujočem dokumentu so zbrane najsodobnejše na dokazih temelječe informacije, zakaj je smiselno omejevati trženje visoko mastne, sladke in slane hrane otrokom. Uživanje tovrstne hrane namreč dokazano vodi v razvoj prekomerne telesne teže in debelosti v otroštvu ter kroničnih nenalezljivih bolezni v odrasli dobi. Opisano zmanjšuje ne le kakovost življenja ljudi, ampak tudi njihovo pričakovano življenjsko dobo. Številni socialni in ekonomski argumenti podpirajo omenjeni javnozdravstveni vidik.