Zakuhajmo pravo izbiro

Spodbujanje ponudbe zdravju koristnih obrokov v gostinstvu s povečevanjem deleža kakovostnih lokalno in ekološko pridelanih živil je del prizadevanj nacionalnega programa Dober tek Slovenija. Posebno pozornost temu posvečamo v razpisnih pogojih in merilih za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane, pa tudi s programom trajnostne strokovne podpore ponudnikom. Verjamemo, da bomo s ciljanimi ukrepi spodbudili bolj kakovostno ponudbo obrokov, njihov izbor ter posledično boljše prehranjevalne navade, ki bodo prispevale k boljšemu zdravju naših študentov ter k večji storilnosti in uspešnosti pri njihovem študiju. Priročnik ponuja praktične ideje za zdrave, okusne, preproste in uravnotežene obroke, s tem pa tudi možnosti za lažje udejanjanje smernic zdravega prehranjevanja za študente. Predstavlja tudi osnovo za vse ponudnike, ki bi si želeli zagotavljati višji nivo prehranske kakovosti obrokov in s tem pridobiti certifikat zdravju koristnega obroka – »Prava izbira«.