Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji HBSC 2014

V svetu je le nekaj periodičnih mednarodnih raziskav in ena izmed njih je HBSC (Health Behavior in Schol-Aged Children) ali Z zdravjem povezen vedenje v šolskem obdobju. Raziskava zajema številne vidike mladostnikovega zdravja in življenja: samooceno (duševnega) zdravja, zadovoljstva, poškodbe, ustno zdravje, z zdravjem povezana vedenja (npr. tvegana vedenja,prehrana, gibanje) in tudi socialni kontekst (družina, šola, vrstniki). Izvaja se med 11-, 13- in 15- letniki v 44 državah Evrope in sveta, Slovenija pa se ji je pridružila leta 2002. Končni cilj raziskave je izboljšati zdravje in dobro počutje med mladostniki. Slednji so namreč z vidika zdravja ranljiva skupina, čeprav so navadno bolj zdravi kot odrasli, njihove zdravstvene težave pa so v glavnem povezane z značilnostmi rasti in razvoja, načinom življenja in s širšimi družbenimi dogajanji.