Publikacije

Okužba s hiv v Sloveniji

Podatki o prijavljenih primerih do vključno 20. novembra 2022

Evidenca obravnave uporabnikov drog v letu obravnave 2021 - neprekinjena obravnava

Evidenca obravnave uporabnikov drog – neprekinjena obravnava, je vprašalnik, v katerega se evidentira vsaka oseba (po metodi intervjuja), ki je neprekinjeno v obravnavi v rednem programu obravnave zaradi uživanja prepovedanih drog iz preteklega leta.

V neprekinjeni obravnavi za leto obravnave 2021 je bilo 2482 uporabnikov prepovedanih drog.

Evidenca obravnave uporabnikov drog v letu obravnave 2021 - prvi in ponovni vstopi v obravnavo

V letu obravnave 2021 je poročalo 13 Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD) in en zavod za prestajanje kazni zapora (KPKZ).

Poraba protimikrobnih zdravil v Sloveniji v letu 2021

Zbrani in interpretirani podatki so vsako leto predstavljeni v slovenski in tuji strokovni literaturi ter predstavljajo osnovo za oblikovanje ustreznih ukrepov v bolnišnicah. Člani Nacionalne medresorske komisije za smiselno rabo protimikrobnih zdravil pri Ministrstvu za zdravje zdravnike seznanjajo o porabi, trendih porabe, primerjavah med regijami, istimi tipi bolnišnic in oddelkov, o podatkih v drugih državah ter jim svetujejo, kaj morajo spremeniti.

Ožji nabor kazalnikov za spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji - Opis in definicije kazalnikov, 2. dopolnjena izdaja

Krovni cilji DPOSB 2020-2030 izhajajo iz NPOSB 2010-2020 in jih smiselno nadgrajujejo v skladu s spremembami v populaciji in glede na strokovni razvoj. Temu bo sledil tudi razvoj ožjega seta kazalnikov v prihodnjih letih, vključno z razvojem možnosti za pridobivanje kakovostnih podatkov ter na podlagi potrebami, ki jih imajo partnerji pri obvladovanju sladkorne bolezni na posameznem področju.

Health literacy of Slovenian adults

Results of the Slovenian Health Literacy Survey

 

Zdravstvena pismenost odraslih v Sloveniji

Rezultati Nacionalne raziskave zdravstvene pismenosti v Sloveniji
 

Konoplja in mladostniki

Med mladostniki v Sloveniji je konoplja zelo dostopna in tudi njena uporaba je precej razširjena. V zadnjih letih strokovnjaki vse bolj opozarjajo na številne posledice, ki so povezane z uporabo konoplje, in vse bolj pomembni postajajo tudi dokazano učinkoviti preventivni programi.

Nekemične zasvojenosti v Sloveniji

Izbrani rezultati Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2018

Nekemične oziroma vedenjske zasvojenosti so tiste vrste zasvojenosti, ki ne temeljijo na vnosu psihoaktivnih snovi v telo, temveč se razvijejo zaradi pozitivnihposledic določenega vedenja ali aktivnosti na naše počutje. V pričujoči publikaciji so zbrani in predstavljeni slovenski podatki iz treh področij vedenj, ob katerih se pojavljajo vzorci zasvojenosti: uporaba interneta, igranje videoiger in igranje iger na srečo.

Javno zdravje in COVID-19 2022

Pred vami je zbornik znanstevnih in strokovnih prispevkov ter povzetkov druge nacionalne konference "Javno zdravje in COVID-19 2022". Ob drugi izvedbi konference se v večji me