Z gibanjem do zdravja 2019

Knjižica združuje praktične nasvete za zdravo telesno dejavnost in aktiven življenjski slog, osebni koledar gibanja in koledar preizkusov hoje na 2 km, načrtovanih v tekočem letu po vsej Sloveniji.

Vsako leto izide knjižica v sklopu nacionalnega projekta za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja (angl. Health Enhancing Physical Activity - HEPA), ki poteka že od leta 1999 dalje. Osnovni namen projekta je osveščanje splošne javnosti o pomenu gibanja za zdravje s pomočjo različnih aktivnosti in s tem vpliv na izboljšanje gibalnih navad prebivalcev, ki so telesno nedejavni ali premalo telesno dejavni.

Preizkus hoje na 2 km je enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na katerem s pomočjo tako hitre hoje kot jo zmorete, da pri tem ne ogrožate svojega zdravja, izmerimo vašo telesno zmogljivost in vam na podlagi vaših rezultatov svetujemo ustrezno telesno dejavnost ter zdravju prijazno športno vadbo.