Uporaba prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene namene in zloraba zdravil na recept med prebivalci Slovenije

Monografija je vsebinsko bogata in prinaša pomembne podatke s področja drog v Sloveniji. Podrobno je namreč prikazana analiza značilnosti uporabe drog v Sloveniji, ki temelji predvsem na podatkih iz druge presečne Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah, izvedene leta 2018.