Tradicionalni slovenski zajtrk - Poročilo o nacionalnem projektu 2014

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je bil v letu 2014 izveden že četrto leto zapored in sicer z namenom, da bi posredno izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja lokalno pridelane hrane. Namen projekta je izobraževati, obveščati inozaveščati šolajočo mladino ter vzporedno, v določenem obsegu, tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širše okolje. Z evalvacijo projekta želimo ugotoviti kako učinkovit in uspešen je bil projekt v letu 2014 in, ali je prinesel želene učinke.