Tradicionalni slovenski zajtrk - Poročilo o nacionalnem projektu 2012

Z vrednotenjem projekta Tradicionalni slovenski zajtrk smo želeli oceniti proces izvedbe in uspešnost projekta. Projekt se je v letu 2012 izvajal že drugič in je sovpadal z razglašenim dnevom slovenske hrane. Projekt je potekal 16. novembra, ko so vrtci in šole organizirale otrokom zajtrk sestavljen izključno iz živil lokalnih pridelovalcev in predelovalcev. V projekt so bili vključeni vsi slovenski vrtci in osnovne šole, kar pomeni, da je bila s projektom zajeta celotna vrtčevska in osnovnošolska populacijo otrok.