Publikacije

Nekaj tehnik za izboljšanje počutja

Poznamo mnogo preprostih tehnik, kiomogočajo, da se kljub obremenitvampočutimo samozavestni ter sposobni. Pomaga nam lahko že nekaj minutsproščanja ali tehnik osredotočanja, s katerimi za trenutek izstopimo iznaših misli in pozornost preusmerimona zunanje dogajanje.

10 let patronažnega zdravstvenega varstva Slovenije

Redno spremljanje kadrovske strukture v patronažnem zdravstvenem varstvu Slovenije kaže, da se trend večanja števila zaposlenih počasi, vendar vztrajno, nadaljuje. Prav tako se postopno izboljšuje dostopnost prebivalcev do storitev izvajalcev patronažne zdravstvene dejavnosti. Vzporedno s kadrovsko rastjo pa se spreminja tudi struktura zaposlenih v patronažnem zdravstvenem varstvu po poklicni skupini.

Kako dobro spati v obdobju epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (covid-19)?

Spremenjen dnevni ritem, intenzivnejša uporaba elektronskih naprav, povečana tesnoba in stres, povezana s epidemijo koronavirusa, predstavljajo le nekaj dejavnikov, ki lahko v tem obdobju negativno vplivajo na spanje, zato navajamo nekaj napotkov za čim bolj kakovostno in zdravo spanje tudi v obdobju epidemije koronavirusa SARS-COV-2. 

Priporočila za dobro spanje otrok in mladostnikov (v angleškem jeziku)

Adolescents often face a lack of sleep, as it is often typical for you to go to bed late and get up early due to obligations (mainly school). Socializing, which makes many of you go to bed late, especially on weekends, also contributes to this.

Priporočila za spanje - delovni list: Activity križanka

Urejeno spanje (vsak dan ob približno istem času s ponavljajočim se številom ur kakovostnega spanja) je osnovna človekova potreba. Za kakovostno spanje potrebuješ zadostno dolžino neprekinjenega in dovolj globokega spanja. Urejeno spanje je povezano z boljšo kakovostjo življenja v vseh starostnih obdobjih.

Zakaj je spanje pomembno (v angleškem jeziku)

Regular sleep (every day at approximately same time with repetitive number of hours of quality sleep) is a basic human need. For quality sleep, you need su­cient length of uninterrupted and deep sleep. Good sleep is linked to better quality of life in all age periods.

Priporočila za spanje - delovni list: Activity križanka

Urejeno spanje (vsak dan ob približno istem času s ponavljajočim se številom ur kakovostnega spanja) je osnovna človekova potreba. Za kakovostno spanje potrebuješ zadostno dolžino neprekinjenega in dovolj globokega spanja. Urejeno spanje je povezano z boljšo kakovostjo življenja v vseh starostnih obdobjih.

Priporočila za spanje - delovni list: Activity igra

Mladostniki se pogosto soočate s pomanjkanjem spanja, saj je za vas pogosto značilno, da odhajate k počitku pozno, zaradi obveznosti (predvsem šolskih) pa vstajate zgodaj. K temu izdatno prispeva tudi druženje, zaradi katerega mnogi odhajate pozno v posteljo, zlasti med vikendi.