Smernice za psihološko prvo pomoč v primeru tveganega in škodljivega pitja alkohola

Smernice za psihološko prvo pomoč v primeru tveganega in škodljivega pitja alkohola lahko uporablja vsak izmed nas. Pomagajo nam prepoznati različne načine pitja alkohola (pitja, kjer gre za višje tveganje za pojav negativnih posledic; pitja, kjer so te posledice že prisotne, ali pitja, ki je že značilno za odvisnost od alkohola). V smernicah navajamo znanja o možnih načinih za povečanje nadzora nad popito količino alkohola. Podajamo tudi splošne usmeritve, kako pristopiti k osebi, za katero nas skrbi, da pije preveč ter znanja  o tem, kako ukrepati v situacijah, pri katerih je potrebna takojšnja pomoč. Priložen je tudi seznam virov pomoči.