Promocija zdravja pri osipnikih v programu Projektno učenje za mlajše odrasle

Pričujoča publikacija je nastala v projektu Skupaj za zdravje na podlagi primera dobre prakse vključevanja vsebin zdravja v program za osipnike. V projektu je bila posebna pozornost namenjena ranljivim ciljnim skupinam, razvoju dobrih praks za zgodnje odkrivanje otrok in mladih z večjim tveganjem ter razvoju učinkovitega interdisciplinarnega in medsektorskega sodelovanja.