Publikacije

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. december 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. december 2019.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. november 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. november 2019.

Prikaz porabe bolnišničnih zdravil v Sloveniji

Prvič je pred vami celostna publikacija Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o porabi zdravil v bolnišnicah v Sloveniji. NIJZ od samega začetka spremlja porabo ambulantno predpisanih zdravil, v letu 2018 pa je prvič poskusno pripravil kratko poročilo o zdravilih, predpisanih v bolnišnicah v letu 2017.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. oktober 2019

  • Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 10. 2019 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 7 dni manj kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 6 dni manj.
  • Tako pri prvih pregledih, kot pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah, se je v primerjavi z enakim dnem preteklega leta, skupno število čakajočih povečalo.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. september 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. september 2019.

Na poti k celostni obravnavi pacientov z bolečino v hrbtu

Projekt z delovnim naslovom Bolečina v hrbtu se je začel oktobra 2017 z namenom izboljšanja zdravstvene obravnave ljudi z bolečinami v hrbtu in posledičnega zmanjšanja zdravstvenih, psihosocialnih in finančnih posledic bremena, ki ga prinaša pojavljanje bolečine v hrbtu, predvsem v delovno aktivni populaciji.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. avgust 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. avgust 2019.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. julij 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. julij 2019.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. junij 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. junij 2019.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. maj 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. maj 2019.