Publikacije

Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v regiji Celje v letu 2020

Spremljanje pojavljanja, razširjenosti in epidemioloških značilnosti nalezljivih bolezni (NB), ki so po Zakonu o NB obvezne za prijavo, so ena izmed pomembnih nalog območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Spremljanje vključuje: 

Vpliv prvega vala pandemije COVID-19 na uporabnike drog in ponudnike storitev obravnave v Sloveniji

Slovenija se je ob izbruhu pandemije COVID-19 spomladi 2020 pridružila evropski spletni raziskavi o drogah (European Web Survey on Drugs: COVID-19, s kratico EWSD-COVID), ki se je izvajala pod koordinacijo Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Namen raziskave je bil pridobiti vpogled na vpliv pandemije COVID-19, oz. z njo povezanih omejitvenih ukrepov na uporabnike drog. Približno 10.600 oseb je izpolnilo spletni vprašalnik v enem od 21 jezikov (tudi slovenskem), ki je bil objavljen na spletu med 8. aprilom in 25.

Zdravstveni statistični letopis 2019

Zdravstveni statistični letopis Slovenije za leto 2019 obsega izčrpen pregled zdravstvenih statističnih podatkov in informacij temelječih na uveljavljenih podatkovnih zbirkah in poročevalskih sistemih v zdravstvu. Zdravstvene statistične podatke zbirajo in posredujejo izvajalci zdravstvenega varstva, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izobraževalne ustanove s področja zdravstva. Podatke o prebivalstvu nam je posredoval Statistični urad RS.

Zdravje v Sloveniji 2019

Na plakatu so prikazani pomembni podatki o zdravju v Sloveniji 2019.

Priloga: plakat še v velikosti A1.

 

Zdravje v Sloveniji 2018

Na plakatu so prikazani poudarki iz publikacije Zdravstveni statistični letopis 2018.

Monografija Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji: kvalitativna raziskava v 25 okoljih.

Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji: Kvalitativna raziskava v 25 okoljih

Kako se kažejo ranljivosti in neenakosti v zdravju? S kakšnimi ranljivostmi se soočajo prebivalci Slovenije? Kateri prebivalci se najpogosteje soočajo z njimi? S katerimi ovirami se srečujejo v dostopu do zdravstvenih in drugih javnih ustanov? Kako se lokalna okolja odzivajo na te ovire? Kako ustrezno odgovoriti na ranljivosti in neenakosti, kako premoščati ovire in najti sistemske rešitve? Na ta vprašanja skuša podati odgovore monografija Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji: kvalitativna raziskava v 25 okoljih.

Alkohol, tobak, konoplja in druge droge med mladimi – informacije in napotki za starše

Informativno gradivo Alkohol, tobak, konoplja in druge droge med mladimi – informacije in napotki za starše, ki so ga pripravili na Območni enoti Celje NIJZ, je namenjeno predvsem staršem, a tudi strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi in njihovimi starši. Koristi lahko v okviru šole, mreže Zdravih šol, Vzgoje za zdravje, Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti in drugih programov. V gradivu so predstavljene uporabne informacije o psihoaktivnih snoveh (o alkoholu, tobaku, konoplji in drugih prepovedanih drogah).

Poraba bolnišničnih zdravil v Sloveniji v letu 2019

Nacionalni inštitut za javno zdravje skladno z Zakonom o zbirkah podatkov in zbirke »NIJZ-64: Evidenca porabe zdravil na recept« ves čas spremlja porabo ambulantno predpisanih zdravil.

V letu 2018 je NIJZ na podlagi zbirke »NIJZ-66: Evidenca porabe zdravil v bolnišnicah« pripravil delni pregled porabe bolnišničnih zdravil za leto 2017, ki je vključeval šest-mesečno porabo v 23-tih bolnišnicah iz vseh regij.

Definicije prijavljivih nalezljivih bolezni za namene epidemiološkega spremljanja

Slovenske definicije smo pripravili po vzoru evropskih definicij primera in jih združili v enovit dokument,  ki bo opora zdravnikom ob prijavi. 

Duševne in vedenjske motnje v luči začasne nezmožnosti za delo - Primerjalna analiza zdravstvenega absentizma v letih 2015 in 2019

Zdravstveni absentizem (bolniški stalež, bolniška odsotnost) je začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege in drugih zdravstveno upravičenih razlogov. Zdravstveni absentizem je že več desetletij predmet intenzivnega proučevanja raziskovalcev različnih znanstvenih disciplin, saj s svojimi vzroki in negativnimi posledicami sega na številna področja.