Publikacije

Uporaba prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene namene in zloraba zdravil na recept med prebivalci Slovenije

Monografija je vsebinsko bogata in prinaša pomembne podatke s področja drog v Sloveniji. Podrobno je namreč prikazana analiza značilnosti uporabe drog v Sloveniji, ki temelji predvsem na podatkih iz druge presečne Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah, izvedene leta 2018.

Zbornik poročil regijskih aktivnosti in srečanj območnih enot NIJZ za leto 2020 na področju staranja

Pred vami je zbornik v katerem so zbrana poročila vseh regijskih aktivnosti in srečanj na področju aktivnega in zdravega staranja OE NIJZ za leto 2020. Posebno pozornost smo v letu 2020 namenili soočanju starejših z epidemijo COVID-19.

Kako nama gre? Partnerski odnos

V okviru programa Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam, ki ga izvaja Center za psihološko svetovanje Posvet, je bila v sodelovanju z NIJZ junija 2021 izdana brošura Kako nama gre? Partnerski odnos. V njej so predstavljene značilnosti partnerskega odnosa in težave v partnerstvu, zaradi katerih je smiselno poiskati strokovno pomoč, ki jo ponuja mreža 14 svetovalnic za psihološko pomoč Posvet - Tu smo zate v različnih krajih Slovenije.

Neenakosti v zdravju - izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju (povzetek)

S prilagajanjem družbenih podsistemov in zagotavljanjem dostopnosti kakovostnih, pravočasnih zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, ozaveščanjem in izobraževanjem prebivalcev o pomenu zdravega življenjskega sloga in zmanjševanjem tveganj za zdravje ljudi bomo zmanjšali tudi pojavnost neenakosti v zdravju. Tako na družbeni ravni kot na ravni posameznika se moramo zavedati, da zdravje ni samo vrednota in dobrina, temveč tudi pravica, in mora biti dosegljivo vsakomur ne glede na njegov družbeno-ekonomski položaj.

Neenakosti v zdravju - izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju

Medsektorsko povezovanje je ključno za prepoznavanje in zmanjševanje neenakosti v zdravju, ki so posledica kompleksnejše problematike tako na globalni kot nacionalni ravni. Da bi dosegli skupni cilj, to je prepoznavanje, zmanjševanje in preprečevanje neenakosti, je nujno povezovanje vseh deležnikov. Omogoča nam pripravo ustreznih in najbolj optimalnih predlogov ukrepov in rešitev za odločevalce, ki oblikujejo politike, ki vplivajo na zdravje in na neenakosti v zdravju.

Zdravje v Sloveniji

Publikacija Zdravje v Sloveniji nudi kratek pregled vsebin, ki se nanašajo na različne vidike zdravja populacije v Sloveniji in mednarodne primerjave. Glavno vodilo publikacije so jasni in jedrnati prikazi informacij, predstavljeni predvsem s pomočjo grafičnih prikazov, vizualizacij ter infografik. Prikazi so dopolnjeni s kratkimi vsebinski poudarki, ki omogočajo jasno interpretacijo in boljše razumevanje predstavljenih vsebin.

Slika naslovne strani publikacije

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2020

V publikaciji Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2020 so v besedi in sliki na kratko predstavljene ključne novosti in informacije s področja drog za leto 2019 in prvo polovico leta 2020.

MIRA za duševno zdravje

MIRA za duševno zdravje - Nacionalni program duševnega zdravja

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 kot prvi strateški dokument v Republiki Sloveniji celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja. Nacionalni program duševnega zdravja pod nazivom Program Mira povezuje obstoječe ter dodaja nove službe in strukture ter tako odgovarja na potrebe ljudi na področju duševnega zdravja. Glavni poudarki programa so krepitev duševnega zdravja ter preprečevanje in celostna obravnava duševnih motenj. S tem namenom povezuje službe vseh odgovornih sektorjev, torej zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in šolstva.

Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji v letu 2020

Skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva je kot vsako leto pred vami publikacija Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o porabi ambulantno predpisanih zdravil, predpisanih na zelene in bele recepte v Sloveniji v letu 2020, kamor smo vključili tudi porabo zdravil za izvajanje programa cepljenja v Sloveniji v letu 2020.

Zakuhajmo pravo izbiro

Spodbujanje ponudbe zdravju koristnih obrokov v gostinstvu s povečevanjem deleža kakovostnih lokalno in ekološko pridelanih živil je del prizadevanj nacionalnega programa Dober tek Slovenija. Posebno pozornost temu posvečamo v razpisnih pogojih in merilih za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane, pa tudi s programom trajnostne strokovne podpore ponudnikom.