Publikacije

Report on the drug situation 2021 of the Republic of Slovenia

2021 National Report (2020 data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point

Report on the drug situation 2021 of the Republic of Slovenia

2021 National Report (2020 data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point

Samomor v Sloveniji in svetu

Izšla je nova monografija Samomor v Sloveniji in svetu – opredelitev, raziskovanje, preprečevaje in obravnava.

Monografija je nastala kot plod sodelovanja med slovenskimi strokovnjaki, ki so dejavni na kliničnem, raziskovalnem in javnozdravstvenem področju preprečevanja samomora. Monografija ponuja obsežno zbirko znanja in usmeritev za nadaljnje delovanje na področju suicidologije v Sloveniji in po svetu. Izdajatelj je NIJZ, urednici pa sta doc. dr. Saška Roškar in izr. prof. dr. Alja Videtič Paska.

Nezgode kolesarjev in voznikov e-skirojev

V Sloveniji uporablja kolo za pot na delo in po opravkih 33 % odraslih prebivalcev, ki kolesarijo povprečno 3 dni v tednu. Z rekreativnim/športnim kolesarjenjem pa se ukvarja kar 43 % odraslih, ki kolesarijo v povprečju 2 dni tedensko. Redna telesna dejavnost pozitivno vpliva na zdravje populacije, saj znižuje tveganje za prezgodnjo umrljivost in pozitivno prispeva k zdravljenju kroničnih bolezni. Telesna dejavnost v naravnem okolju, npr. gorsko kolesarjenje, dodatno ugodno vpliva na duševno zdravje in je močan motivator za redno udejstvovanje v športnih aktivnostih.

Dosežki v javnem zdravju v Sloveniji

V tej publikaciji predstavljamo pregled javnozdravstvene dejavnosti in pomembnejših dosežkov javnega zdravja v Sloveniji. Prikazani so ključni stebri javnega zdravja: sistem spremljanja in obveščanja, vključno z zdravstvenim informacijskim sistemom in digitalnimi inovacijami v zdravstvu, znanstvenoraziskovalna in izobraževalna dejavnost ter širok nabor storitev javnega zdravja in javnozdravstvenih laboratorijev.

Patronažno zdravstveno varstvo Slovenije - zaposleni in analiza opravljenega dela

Publikacija je vsebinsko ločena na dva dela. V prvem delu publikacije je predstavljena kadrovska pokritost patronažnega zdravstvenega varstva Slovenije v letu 2020. V analizi smo za zaposlene
v patronažni zdravstveni dejavnosti (VZD 510) uporabili podatke iz Evidence o gibanju zdravstvenih delavcev in mreži zdravstvenih zavodov – RIZDDZ (NIJZ 16). Podatki so bili preneseni iz centralne baze (CBPI-ZZZS) 1. januarja 2020.

Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanimi vedenji med mladostniki v času pandemije covida-19

Izšla je e-publikacija z izsledki raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC), izvedene v jeseni 2020, ki predstavlja ugotovitve o neenakostih v zdravju in z zdravjem povezanimi vedenji med mladostniki v času pandemije covida-19. Publikacija prinaša vpogled v stanje na področju doživljanja pandemije, zdravstvenih izidov, družine, šole, duševnega zdravja, življenjskega sloga, tveganih vedenj in uporabe interneta in digitalnih tehnologij med slovenskimi 14- in 17-letniki v obdobju prvega vala epidemije covida-19.

Smernice za postvencijo v šoli ob samomoru učenca ali dijaka

Smernice Ko se zgodi samomor učenca ali dijaka so namenjene šolskemu kolektivu, ki se sooči s samomorom svojega učenca ali dijaka. Tragični dogodek se dotakne vseh članov skupnosti. Organizirana in dobro vodena dejavnost šole po samomoru učenca ali dijaka bo omogočila varno okolje in čustveno razbremenitev zaposlenim in učencem ter s tem blažila posledice travmatskega dogodka. Potek postvencije v šoli je opisan po korakih, ki bodo vodstvu in zaposlenim v pomoč pri ukrepanju in odzivanju v krizni situaciji.

Dostopnost do zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji

Polletno poročilo DP8-DN: »Vpliv epidemije covid-19 na zagotavljanje pravočasne zdravstvene obravnave in zdravstvenega varstva«

Projekt »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« 

Slika naslovne strani poročila

Operativna skupina za izvajanje psihološke pomoči v razmerah epidemije oziroma pandemije: Končno poročilo o izvedenih aktivnostih povezanih s covidom-19

Strokovna skupina za duševno zdravje na NIJZ je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje 20. 10. 2020 vzpostavila Operativno skupino za izvajanje psihološke pomoči ob epidemiji (v nadaljevanju Operativna skupina). V Operativni skupini so sodelovale javne ustanove, ministrstva ter nevladne organizacija – skupno 39 različnih deležnikov - ki so izvajale in podpirale aktivnosti psihološke podpore.