Publikacije

Slika naslovne strani publikacije

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2020

V publikaciji Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2020 so v besedi in sliki na kratko predstavljene ključne novosti in informacije s področja drog za leto 2019 in prvo polovico leta 2020.

MIRA za duševno zdravje

MIRA za duševno zdravje - Nacionalni program duševnega zdravja

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 kot prvi strateški dokument v Republiki Sloveniji celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja. Nacionalni program duševnega zdravja pod nazivom Program Mira povezuje obstoječe ter dodaja nove službe in strukture ter tako odgovarja na potrebe ljudi na področju duševnega zdravja. Glavni poudarki programa so krepitev duševnega zdravja ter preprečevanje in celostna obravnava duševnih motenj. S tem namenom povezuje službe vseh odgovornih sektorjev, torej zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in šolstva.

Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji v letu 2020

Skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva je kot vsako leto pred vami publikacija Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o porabi ambulantno predpisanih zdravil, predpisanih na zelene in bele recepte v Sloveniji v letu 2020, kamor smo vključili tudi porabo zdravil za izvajanje programa cepljenja v Sloveniji v letu 2020.

Zakuhajmo pravo izbiro

Spodbujanje ponudbe zdravju koristnih obrokov v gostinstvu s povečevanjem deleža kakovostnih lokalno in ekološko pridelanih živil je del prizadevanj nacionalnega programa Dober tek Slovenija. Posebno pozornost temu posvečamo v razpisnih pogojih in merilih za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane, pa tudi s programom trajnostne strokovne podpore ponudnikom.

Ocena vnosa izbranih aditivov in arom s hrano v letu 2019

Aditivi so lahko prisotni v mnogih kategorijah živil, ki jih ljudje dnevno uživamo, zato s spremljanjem vnosa aditivov zaznavamo in preprečujemo morebitna tveganja za zdravje, pri čemer upoštevamo, da se ljudje različno prehranjujejo in se prehranjevalne navade z leti tudi spreminjajo. 

 

Izpostavljenost tobačnemu dimu v Sloveniji – stanje in ukrepi za zmanjševanje

Namen publikacije je predstaviti obstoječe podatke o škodljivih učinkih izpostavljenosti tobačnemu dimu na zdravje odraslih in otrok, učinkovite ukrepe za zmanjševanje izpostavljenosti tobačnemu dimu, obseg izpostavljenosti tobačnemu dimu med prebivalci Slovenije in zakonodajne ukrepe za zmanjševanje izpostavljenosti tobačnemu dimu v Sloveniji, ter podati priporočila za posodobitve in izboljšave.

Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v regiji Celje v letu 2020

Spremljanje pojavljanja, razširjenosti in epidemioloških značilnosti nalezljivih bolezni (NB), ki so po Zakonu o NB obvezne za prijavo, so ena izmed pomembnih nalog območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Spremljanje vključuje: 

Vpliv prvega vala pandemije COVID-19 na uporabnike drog in ponudnike storitev obravnave v Sloveniji

Slovenija se je ob izbruhu pandemije COVID-19 spomladi 2020 pridružila evropski spletni raziskavi o drogah (European Web Survey on Drugs: COVID-19, s kratico EWSD-COVID), ki se je izvajala pod koordinacijo Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Namen raziskave je bil pridobiti vpogled na vpliv pandemije COVID-19, oz. z njo povezanih omejitvenih ukrepov na uporabnike drog. Približno 10.600 oseb je izpolnilo spletni vprašalnik v enem od 21 jezikov (tudi slovenskem), ki je bil objavljen na spletu med 8. aprilom in 25.

Zdravstveni statistični letopis 2019

Zdravstveni statistični letopis Slovenije za leto 2019 obsega izčrpen pregled zdravstvenih statističnih podatkov in informacij temelječih na uveljavljenih podatkovnih zbirkah in poročevalskih sistemih v zdravstvu. Zdravstvene statistične podatke zbirajo in posredujejo izvajalci zdravstvenega varstva, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izobraževalne ustanove s področja zdravstva. Podatke o prebivalstvu nam je posredoval Statistični urad RS.

Zdravje v Sloveniji 2019

Na plakatu so prikazani pomembni podatki o zdravju v Sloveniji 2019.

Priloga: plakat še v velikosti A1.