Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije

Nacionalni inštitut za javno zdravje RS (NIJZ) je izdal publikacijo z naslovom Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja. Publikacija predstavlja pregled pomembnih podatkov o navadah prehranjevanja, njihovo usklajenost s priporočili, daje pa tudi dobro osnovo za nadaljnje poglobljeno raziskovanje povezanosti posameznih varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja, povezanih s prehranjevanjem, prehranskimi vnosi in prehranskim statusom. Podatki, zbrani v publikaciji, so bili pridobljeni med letoma 2007 in 2008 s pomočjo anketiranja naključno izbranih posameznikov, starih med 18 in 65 let.