Poškodbe v Sloveniji: Zakaj so problem javnega zdravja in kaj lahko storimo?

Monografija Poškodbe v Sloveniji – zakaj so problem javnega zdravja in kaj lahko storimo podaja celovito sliko na področju nenamernih poškodb v Sloveniji. Breme zaradi poškodb in zastrupitev je v Sloveniji v primerjavi s povprečjem v EU, še posebej pa v primerjavi s tistimi državami, ki so uspele zmanjšati pogostost poškodb, preveliko. Monografija, ki celostno obravnava to področje, je še kako dobrodošla. Še posebej zato, ker nudi zelo dober pregled zdajšnjih razmer, hkrati pa tudi že nakazuje prioritete delovanja v prihodnje.