PORODI IN ROJSTVA V SLOVENIJI 2016 – 2018

V publikaciji prikazujemo podatke Perinatalnega informacijskega sistema RS (PIS RS). PIS RS je samostojni zdravstveni register rojstev v slovenskem prostoru, v katerega se od leta 1987 beležijo porodi in rojstva v vseh 14 porodnišnicah ter porodi zunaj porodnišnic (na domu, na poti v porodnišnico, v porodnih centrih in drugo), s strokovno pomočjo ali brez nje. Upravljavec zbirke je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).