Poročilo o izvedbi pilotov v urbanem okolju

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 v sodelovanju z Norveškim inštitutom za javno zdravje v sklopu projekta »Skupaj za zdravje« v letu 2015 izvajal pilotna testiranja prenovljenih preventivnih in zdravstveno vzgojnih programov.