Poraba bolnišničnih zdravil v Sloveniji v letu 2019

Nacionalni inštitut za javno zdravje skladno z Zakonom o zbirkah podatkov in zbirke »NIJZ-64: Evidenca porabe zdravil na recept« ves čas spremlja porabo ambulantno predpisanih zdravil.

V letu 2018 je NIJZ na podlagi zbirke »NIJZ-66: Evidenca porabe zdravil v bolnišnicah« pripravil delni pregled porabe bolnišničnih zdravil za leto 2017, ki je vključeval šest-mesečno porabo v 23-tih bolnišnicah iz vseh regij.

Konec leta 2019 pa je je NIJZ prvič pripravil celotno analizo porabljenih zdravil v bolnišnicah v letu 2018 in jo objavil v publikaciji »Prikaz porabe bolnišničnih zdravil«, objavljeni tudi na spletni strani www.nijz.si.

Pomembno je poudariti, da smo za celostno sliko porabe zdravil v bolnišnicah pripravili pregled porabe zdravil po posameznih ATC skupinah in predpisanih po vseh bolnišnicah, dodatno pa smo publikacijo dopolnili s porabo dragih bolnišničnih zdravil (Seznam B) ter porabo ampuliranih zdravil in drugih zdravil za ambulantno zdravljenje v okviru ločeno zaračunljivega materiala (LZM) (Seznam A) za leto 2019, ki se spremljajo ločeno. Podatke za porabo zdravil iz Seznama A in B smo pridobili iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.