Operativna skupina za izvajanje psihološke pomoči v razmerah epidemije oziroma pandemije: Končno poročilo o izvedenih aktivnostih povezanih s covidom-19

Slika naslovne strani poročila

Strokovna skupina za duševno zdravje na NIJZ je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje 20. 10. 2020 vzpostavila Operativno skupino za izvajanje psihološke pomoči ob epidemiji (v nadaljevanju Operativna skupina). V Operativni skupini so sodelovale javne ustanove, ministrstva ter nevladne organizacija – skupno 39 različnih deležnikov - ki so izvajale in podpirale aktivnosti psihološke podpore.
Končno poročilo Operativne skupine je razdeljeno na dva dela. Prvi del ponuja krovni pregled nad aktivnostmi Operativne skupine in usmeritve za prihodnje delovanje, v drugem delu pa so predstavljena poročila izbranih aktivnosti Operativne skupine. V prvem delu končnega poročila so tako predstavljene izvedene aktivnosti v obdobju delovanja Operativne skupine, evalvacija delovanja Operativne skupine ter splošne ugotovitve ter predlogi za ukrepanje v primeru ponovnega poslabšanja epidemiološkega stanja v Sloveniji. Drugi del vsebuje končna poročila spremljanja dogajanja v življenjskih okoljih, poročilo nudenja psihološke podpore zaposlenim v kritični infrastrukturi, vmesno ter končno poročilo delovanja enotne brezplačne številke za psihološko podporo in analizo klicev na enotno brezplačno številko za psihološko podporo.