Ocena vnosa izbranih aditivov in arom s hrano v letu 2019

Aditivi so lahko prisotni v mnogih kategorijah živil, ki jih ljudje dnevno uživamo, zato s spremljanjem vnosa aditivov zaznavamo in preprečujemo morebitna tveganja za zdravje, pri čemer upoštevamo, da se ljudje različno prehranjujejo in se prehranjevalne navade z leti tudi spreminjajo.