Načrt pripravljenosti na pojav virusa Zika v Sloveniji

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju z ostalimi zdravstvenimi organizacijami v skladu s priporočili Evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC) izdelal Načrt pripravljenosti na pojav virusa Zika v Sloveniji. Ob pripravi načrta se je strnilo znanje različnih strok (epidemiologov, klinikov, mikrobiologov, toksikologov, ekotoksikologov, strokovnjakov s področja transfuzijske medicine, presajanja organov in tkiv, entomologov, strokovnjakov s področja uporabe biocidnih sredstev za zatiranje komarjev in komunikologov) z namenom, da se ob podpori odločevalcev in regulatornih organov pripravi načrt ukrepov z namenom, da se zmanjša vpliv virusa Zike na zdravje prebivalcev Slovenije.