Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2021 v angleškem jeziku

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev pripravil Nacionalno poročilo 2021 o stanju na področju drog v RS. Poročilo zajema podatke za leto 2020 in je pripravljeno v angleškem jeziku.