Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2014 v angleškem jeziku

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih področij že več kot deset let pripravlja Nacionalno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. Letošnje nacionalno poročilo zajema pregled stanja za leto 2013 na desetih različnih področjih, in sicer: na področju zakonodaje, uporabe drog v splošni populaciji in ciljnih skupinah, preventive, zelo tvegane uporabe drog, povpraševanja po zdravljenju in obravnavi, na področju težav z zdravjem in drugih posledic uporabe drog, odzivov na težave z zdravjem in drugih posledic uporabe drog, kriminalitete, zaporov in trga z drogami.