Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2009

Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je Evropskemu centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) posredoval letno Nacionalno poročilo o stanju na področju drog v Sloveniji. Poročilo, ki je v angleškem jeziku.