Nacionalna prilagoditev primerjalne analize uporabe presejalnih testov FIT in gFOBT v organiziranem presejanju raka na debelem črevesu in danki v Evropi

Priprava vrednotenja presejanja raka na debelem črevesu in danki (v nadaljevanju RDČD)  na evropski ravni je potekala v okviru Joint  Action 2 EUnetHTA, v okviru 4. delovnega paketa.  Pri pripravi vrednotenja so kot uredniki sodelovale številne agencije in inštituti iz evropskih držav, iz Slovenije sta pri  omenjenem 4. delovnem paketu  sodelovala Inštitut za ekonomska raziskovanja in Nacionalni inštitut za javno zdravje.  Glavni urednik publikacije vrednotenja na evropski ravni je  Jesús Gonzales-Enriquez  iz Italije, uredniški odbor  pa so sestavljali AAZ, Hrvaška; UTA, Estonija; ISCIII, Španija; GÖG, Avstrija; HVB, Avstrija; IER, Slovenija; HVB, Avstrija