Na poti do Slovenije brez tobaka 2040

V tej publikaciji predstavljamo dosežke in izzive na področju nadzora nad tobakom v Sloveniji ter predlagamo nadaljnje učinkovite ukrepe nadzora nad tobakom za preprečevanje in zmanjševanje razširjenosti in posledic uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Publikacija je namenjena vsem, ki v različnih resorjih tako na ravni države kot na ravni lokalne skupnosti (so)ustvarjajo politiko na področju nadzora nad tobakom in lahko pripomorejo, da bo škoda zaradi tobaka v Sloveniji čim manjša. S publikacijo želimo predstaviti verodostojne informacije in podatke o obsegu problema, uspehih in ključnih izzivih na tem področju ter učinkovitih ukrepih, s katerimi lahko škodljive posledice tobaka še nadalje zmanjšamo.